2014 GMP jiangsu

Im Februar 2014 assistierte Jinji Aland(Jiangsu) Nutraceutical Co., Ltd.beim Bestehen der EU GMP Inspektion und Aland(Jiangsu) Nutraceutical Co., Ltd. erhielterneut das EU GMP Zertifikat.

Posted in: